Lyssna på sidan Lyssna

Patientnämnden

Kommunens Patientnämnd har till uppgift att hjälpa och stödja brukare att få sina klagomål besvarade från vårdgivaren. Detta gäller den hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för.

För den sjukvård som regionen bedriver finns det en Patientnämnd inom regionen.

Den statliga tillsynsmyndigheten IVO (Inspektionen för vård och omsorg ) tar bara upp enskilda ärenden som lett till bestående skada (till exempel anmälningar utifrån lex Sarah eller lex Maria) och hänvisar andra fall till ansvarig kommun, landsting eller region.

Uppgiften för kommunens Patientnämnd är att hjälpa dig till rätta, hänvisa dig till rätt personal eller verksamhet med dina frågor. Patientnämnden vill gärna höra dina synpunkter för att föra dem vidare till den aktuella verksamheten.

Patientnämnden gör inga egna medicinska bedömningar och tar inte ställning till rätt eller fel.

Om du undrar över något eller är missnöjd med den vård, det bemötande eller omhändertagande du fått, ska du i första hand prata med den personal som har det direkta ansvaret för din vård. Du kan även kontakta chefen för verksamheten. Inom kommunalt äldreboende/hemsjukvård kan du även vända dig till medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Patientnämnden består av politiskt valda ledamöter och är en fristående opartisk instans.

Mer information om Patientnämndens ansvar och uppgifter finns i reglementet.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-07-29
Kontakta oss