Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsen har tre utskott med sju ledamöter i varje:

  • kommunledningsutskottet
  • utskottet för lärande och stöd
  • utskottet för vård och omsorg

Utskotten ansvarar för den löpande politiska styrningen och uppföljningen av Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens uppdrag inom sitt respektive ansvarsområde. Utskotten säkerställer genomförandet av fullmäktiges uppdrag och tar också beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats till utskottet.

Mer information om Kommunstyrelsens och utskottens ansvar och uppgifter finns i reglementet.

Kontaktuppgifter till ledamöterna i de olika utskotten hittar du i förtroendemannaregistret.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-03
Kontakta oss