Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Arvika

Kommunfullmäktige i Arvika kommun har 49 ledamöter. Kontaktuppgifter till ledamöter och ersättare i fullmäktige och dess framtidsgrupper kan du hämta i förtroendemannaregistret.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige i Arvika sammanträder en gång i månaden (utom i juli). Sammanträdena är offentliga, det vill säga att vem som helst får komma och lyssna. Mötet inleds med en allmän frågestund. Tid och plats för Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i lokaltidningarna, liksom på kommunens webbplats. På webbplatsen hittar du också kungörelselistan inför kommande fullmäktigesammanträde.

Om du vill veta mera om vad som kommer att diskuteras på mötet eller om du vill ha handlingar, kan du ringa Kanslifunktionen, telefon 0570-816 00 växel. Du kan också beställa handlingar via webbplatsen.

Du också titta på webb-TV i efterhand från Kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktiges roll

Kommunfullmäktiges uppgifter utifrån kommunallagen innebär att man ska besluta i strategiska, långsiktiga och principiellt viktiga frågor. Kommunfullmäktige är också en motor i demokratiarbetet och medborgardialogen och har också ett uttalat ansvar för att trygga en god ekonomisk hushållning i kommunen.

Fullmäktiges möten ska, förutom direkt ärendebehandling, ge utrymme för debatt och diskussion.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-03-14