Biträdande kommundirektörens roll

Biträdande kommundirektörens främsta roll är chefskapet för Kommunledningsstaben (KLS). Biträdande kommundirektören ersätter även kommundirektören vid frånvaro.

I KLS ingår följande verksamheter

 • IT-funktionen som svarar för drift och utveckling av kommunkoncernens IT-infrastruktur.
 • Kanslifunktionen som ansvarar för nämndstöd, val, arkiv, kommunikation, telefoni och överförmyndarverksamheten.
 • Kultur o Fritid som ansvarar för simhall, Arvika Bibliotek, Ritz, Konsthallen, idrottsanläggningar, föreningsbidrag, motionsspår med mera.
 • Samhällsbyggnad som ansvar för kommunens fysiska planering, bostadsförsörjning, mark och exploatering, kart och GIS, strategiska miljöfrågor, fastigheter, park samt gator och vägar.
 • Kommunens samlade näringslivsarbete med bland annat Ingestrands camping och Arvika Turistbyrå ingår också i KLS.

Arvika kommun äger flera fastigheter, idrottsanläggningar, parker samt gator och vägar inom kommunen, där det är KLS som ger de kommunala bolagen uppdragen att sköta och underhålla dessa.

Biträdande kommundirektör innehar denna beställarroll och är den som i dialog med berörda säkerställer att uppdragen genomförs enligt överenskommelse och utifrån fullmäktiges tilldelade resurser. Det kan bland annat röra sig om att säkerställa att exploateringar, investeringar och reinvesteringar initieras, utreds, finansieras och genomförs.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-10-07
Kontakta oss
 • 1. Kommunledning
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Hans Karlsson
 • Kommundirektör
 • Tfn 0570-814 52