Lärande och stöd

Inom verksamheten Lärande och stöd finns alla verksamheter inom det pedagogiska området inklusive barnomsorgen, individ- och familjeomsorgen, arbetsmarknadsåtgärder och förebyggande och stödjande verksamheter. Verksamheten ansvarar också för rehabilitering, stöd och boende för personer med psykisk ohälsa.

Genom att samla verksamheter som tar tillvara och stödjer barn och ungdomars utveckling skapas förutsättningar för att hantera dessa frågor på ett så effektivt sätt som möjligt. Inom Lärande och stöd organiseras också de verksamheter som stöder vuxna i deras behov av utveckling och fortbildning samt i utsatta situationer.

Lärande och stöd leds av en verksamhetschef och den politiska styrningen ligger hos Kommunstyrelsens utskott för lärande och stöd.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-02-28
Kontakta oss
  • 16. Lärande och stöd
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress: Östra Esplanaden 5

  • Per-Joel Sewelén
  • Verksamhetschef
  • Tfn 0570-817 84