Kommunledningsstab

Kommunledningsstaben ska bedriva en aktiv omvärldsbevakning och offensivt medverka till tillväxt och utveckling för medborgare och näringsliv i kommunen genom att verka för ett gott näringslivsklimat och en effektiv användning av våra gemensamma resurser.

Kommunledningsstaben ska också tillgodose den politiska organisationens och förvaltningens behov av kvalificerat stöd inom strategiska områden som ekonomi, personal och administration.

I Kommunledningsstaben ingår funktioner för;

 • IT
 • Kansli - med kansli, växel, kontorsservice, arkiv, överförmyndarenhet
 • Kommunikation
 • Kultur och fritid - med bibliotek, konsthall, simhall, föreningsservice samt kultur (inkl Ritz)
 • Samhällsbyggnad

Även näringslivsfrågor och turistfrågor ingår i Kommunledningsstaben.

Ansvarig tjänsteman för Kommunledningsstaben är biträdande kommundirektören och verksamheten styrs politiskt av Kommunledningsutskottet.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-02-28
Kontakta oss
 • 1. Kommunledningsstab
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress: Östra Esplanaden 5

 • Anna Wikstrand
 • Bitr kommundirektör
 • Tfn 0570-816 95