Förvaltningsorganisation

Förvaltningsorganisationen (tjänstemannaorganisationen) består av en sammanhållen förvaltning med två verksamhetsdrivande enheter och fyra stabsfunktioner:

 • Lärande och stöd
 • Vård och omsorg
 • Kommunledningsstab
 • Myndighetsstab
 • Personalstab
 • Ekonomistab

De två verksamheterna Lärande och stöd respektive Vård och omsorg leds av verksamhetschefer som är underställda kommundirektören. De styrs av Kommunstyrelsens utskott för lärande och stöd respektive Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg.

Kommunledningsstaben arbetar med strategiska funktioner och övergripande stödfunktioner med en biträdande kommundirektör som ansvarig. Den politiska styrningen ligger hos Kommunledningsutskottet.

Myndighetsstaben ansvarar för myndighetsutövning inom områdena miljö, livsmedel, säkerhet och bygg med Myndighetsnämnden som politiskt ansvarig. Politiskt ansvarar Kommunledningsutskottet för räddningstjänstens verksamhet. Myndighetsstaben har räddningsschefen som ansvarig.

Personalstaben och Ekonomistaben ligger direkt under kommundirektören.

En del av de kommunala frågorna sköts genom kommunala bolag. Frågor som rör el, renhållning, vatten och avlopp, gator och vägar sköts av Teknik i Väst AB, medan fastigheter, tomträtter, idrotts- och fritidsanläggningar samt park och andra markområden hanteras av Arvika Fastighets AB.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-10-07
Kontakta oss
 • 1. Kommunledning
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Hans Karlsson
 • Kommundirektör
 • Tfn 0570-814 52