Lyssna på sidan Lyssna

Nätverk och vänorter

Vänortssamarbetet

Kommunens vänorter är Kongsvinger i Norge, Skive i Danmark samt Ylöjärvi i Finland.

Vänortssamarbetet med Skive och Kongsvinger startade redan 1947 genom ett initiativ från Föreningen Norden. Ylöjärvi tillkom 1978 och ersatte då en annan finsk kommun. Syftet med vänortssamarbetet är att utbyta erfarenheter och bidra till utvecklingen i kommunerna inom olika områden.

Annan samverkan

Kommunen har också avtal om samarbete, främst ungdomsutbyte, med några städer i Europa; Bydgoszcz (Polen), Kragujevac (Serbien), Palodar (Kazakstan), Reggio Emilia (Italien) samt Mannheim (Tyskland).

Ett annat samarbete är ARKO, där elva svensk-norska kommuner ingår.  Syftet med ARKO-samarbetet är att skapa och förmedla kontakter samt driva gemensamma projekt.

Även på hemmaplan arbetar Arvika kommun inom många olika typer av samverkansorganisationer, ett exempel är Region Värmland.

I övrigt pågår ständigt tidsbegränsade samarbetsprojekt både nationellt och internationell inom bland annat utbildning, näringsliv och det sociala området.

Sidansvarig:

Anna Wikstrand

Sidan uppdaterad: 2017-10-20
Kontakta oss
  • 1. Kommunledningen
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Anna Wikstrand
  • Bitr kommundirektör
  • Tfn 0570-816 95