Hållbar export i Westra Wermland

Projektet Hållbar export i Westra Wermland har som syfte att öka exporten mot Norge med hållbara produkter och tjänster.

Målgrupper är små och medelstora företag (SMF) som idag är verksamma med varu- och tjänsteexport mot Norge eller de som vill komma igång med exportaffären samt besöksnäringsföretag som vill attrahera norska turister.

Genom projektet kan du som företagare i Arvika, Årjäng och Säffle få stöttning i företagets utveckling för en ökad export mot Norge, med hållbara produkter och tjänster. Du kan få tillgång till affärscoacher inom bland annat hållbarhet, försäljning, digital synlighet och ledarskap.

Projekttiden är 2020-05-01 till 2023-07-30 och de som medverkar i projektet är Säffle (projektägare), Årjängs och Arvika kommun.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Säffle kommun, Årjängs kommun, Arvika kommun, Westra Wermlands Sparbank, Alfastiftelsen, Företagarna Säffle, Nordmarkens Näringsliv, Företagsamma kvinnor i Arvika.

Hjälpte informationen på sidan dig?