EU-samarbete

Arvika kommun medverkar i flera olika projekt som delfinansieras av EU. Det handlar om allt från kortare projekt med aktiviteter och utbyten runt ett enskilt tillfälle, till stora utvecklingsprojekt som löper över flera års tid.

Det finns EU-stöd som kan finansiera delar av utvecklingsprojekt inom många olika verksamhetsområden. Oftast krävs det ett samarbete med partners i andra länder för att genomföra EU-projekt.

Arvika kommun deltar också i projekt som finansieras helt eller delvis av andra parter, till exempel via Region Värmland.

Kontakta gärna kommunens näringslivsutvecklare, om du vill veta mer om vilka stödformer och projekt som är aktuella i Arvika kommun. En del större projekt presenteras även på webbplatsen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-08-10
Kontakta oss
  • 1. Kommunledningen
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Anna Wikstrand
  • Bitr kommundirektör
  • Tfn 0570-816 95