Växtlust Värmland Leader

Växtlust Värmland är en ideell förening som bildat ett så kallat leaderområde omfattande sex värmlandskommuner (Arvika, Eda, Hagfors, Sunne, Säffle och Torsby kommuner). Föreningen arbetar med att stimulera goda idéer för utveckling av landsbygden och mindre tätorter inom området. Intressenter som vill arbeta konkret och delvis ideellt med en utvecklingsinsats kan ansöka om att få driva ett projekt inom ”Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden”. Fokus ligger fortsatt på landsbygdsutveckling.

Växtlust Värmland är inne på sin andra programperiod, men nu i delvis ny form. Totalt omfattar budgeten 51 miljoner kronor fördelat inom tre olika fonder fram till och med år 2020. Planering pågår för ny programperiod 2021-2022.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-01-15
Kontakta oss
  • 1. Kommunledningen
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Anna Wikstrand
  • Bitr kommundirektör
  • Tfn 0570-816 95
Mer information