IoT i skolan för var och en

Projektet "IoT i skolan för var och en" är en del i samverkansprojektet ”IoT för hållbar samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld”.

”IoT” betyder Internet of Things och är ett samlingsbegrepp för saker som har en inbyggd elektronik och uppkoppling. IoT är helt enkelt saker som kan prata med varandra och dela med sig av viktig information till oss människor.

Målet med projektet är att skapa samhällsnytta genom att stärka elevers hälsa, öka lärandet och skapa ett bättre liv för var och en, med tillämpning av IoT i skolan.

Projektet drivs av Arvika kommun till och med 2022 som en del av det strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet (IoT Sverige), som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Proejktpartners är bland annat Compare/DigitalWell Arena, Karlstads universitet, Scaaler IoT Labs, Swegon, Serneke.

Vill du utveckla eller testa din idé?

Har du en IoT-lösning som kan bidra till en bättre skolmiljö?

Vi söker samarbete med dig som har en tjänst eller produkt som kan bidra till att förbättra elevernas och personalens hälsa, välmående och i förlängningen även studieresultatet.

Vi bedömer genomförbarhet, säkerhet och nytta för alla inskickade förslag och bedöms din idé är intressant för projektet tar vi en fördjupad kontakt.

Välkommen att skicka in en ansökan för test via denna länk till formuläret. Länk till annan webbplats.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-03
Kontakta oss
  • 16. Lärande och stöd
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Christian Persman
  • Utvecklingsledare
  • Tfn 0570-828 27