IoT i skolan för var och en

Projektet "IoT i skolan för var och en" är en del i samverkansprojektet ”IoT för hållbar samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld”.

”IoT” betyder Internet of Things och är ett samlingsbegrepp för saker som har en inbyggd elektronik och uppkoppling. IoT är helt enkelt saker som kan prata med varandra och dela med sig av viktig information till oss människor.

Målet med projektet är att skapa samhällsnytta genom att stärka elevers hälsa, öka lärandet och skapa ett bättre liv för var och en, med tillämpning av IoT i skolan.

Projektet drivs av Arvika kommun till och med 2022 som en del av det strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet (IoT Sverige), som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Proejktpartners är bland annat Compare/DigitalWell Arena, Karlstads universitet, Scaaler IoT Labs, Swegon, Serneke.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-03-09
Kontakta oss
  • 16. Lärande och stöd
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Christian Persman
  • Utvecklingsledare
  • Tfn 0570-828 27