Lyssna på sidan Lyssna

EcoINSIDE

Interreg

EcoINSIDE är en gränsöverskridande satsning inom näringlivsrelaterad verksamhet i områden rörande energi, miljö och bygg i Inre Skandinavien.

Finansiärer i projektet, förutom Interreg och Europeiska regionala utvecklingsfonden, är på svensk sida Region Dalarna, Region Värmland, Arvika och Torsby kommuner. På norsk sida är Akershus och Hedmarks fylkeskommuner finansiärer.

Arvika kommun är projektägare på svensk sida och projektledningen delas mellan Arvika kommun och Stiftelsen Teknikdalen. De övergripande målen i projektet är att i slutändan få befintliga företag att växa, att det skapas nya företag och att nya företag etablerar sig i området.

För Arvikas del är inriktningen solenergi och energisystem. På svensk sida uppgår budgetomslutningen under de tre projektåren till cirka 20 miljoner kronor, varav hälften är EU-medel. På norsk sida uppgår den till cirka 11 miljoner kronor, varav 35% utgör EU-medel. Projektet pågår från den 1 juli 2015 till och med den 30 juni 2018.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-01-29
Kontakta oss
  • 1. Kommunledningen
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Anna Wikstrand
  • Bitr kommundirektör
  • Tfn 0570-816 95
Mer information