Cleantech Värmland

Genom att främja utveckling och internationell tillväxt i värmländska företag med verksamhet inom förnybar energi och energiteknik ska projektet stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Målet är bland annat att öka företagens förmåga att få fram fler kommersiella, koldioxidsnåla systemlösningar för en internationell marknad.

Projektägare är Stiftelsen Life International Foundation for Ecology och projektperioden är 2 januari 2018-31 december 2020.

Arvika kommun medfinansierar projektet.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-02-06
Kontakta oss
  • 1. Kommunledningen
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Anna Wikstrand
  • Bitr kommundirektör
  • Tfn 0570-816 95