CATCH

logo eu

EU-projektet CATCH handlar om att ta fram beslutsstöd och ge vägledning i arbetet mot att klimatanpassa städer av Arvikas storlek.

För Arvikas del innebär detta ett arbete för att förbättra vattenkvaliten i Kyrkviken, mot målet att uppfylla de miljökrav som ställs på kommunen. Kyrkvikens vattenkvalitet påverkas negativt av klimatförändringen, då störtregn som för ut näringsämnen i viken blir allt vanligare. Kyrkviken kan även påverkas negativt av mer värme, eftersom en högre temperatur gynnar algblomning.

Investeringar kommer att göras i form av fosforreducerande anläggningar vid Sävsjökanalen och Kattviken. Anläggningarna är så kallade skärmbassänger och flytande öar. Dessa är planerade att fånga upp näringsämnen vid utloppet av både Sävsjökanalen och Kattviken. Detta görs för att förbättra vattenkvaliteten och minska problemen med algblomning.

Deltagare i projektet är bland annat Holland, Tyskland och Danmark. Från Sverige är det Arvika Teknik AB och Länsstyrelsen i Värmland som deltar. Arvika Teknik har beviljats EU-medel på cirka 2,6 miljoner kronor. Projektperioden är juli 2017-januari 2021.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-10-19
Kontakta oss
  • Arvika Teknik AB
  • 12. Teknisk stab
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Josefin M Andersson
  • Utredningsingenjör
  • Tfn 0570-816 21
Mer information