Arvika Innovation Park 3.0

Arvika kommun medfinansierar projektet Innovation Park 3.0 under perioden 2021-2023. Projektet är en fortsättning på tidigare projekt 2018-2020.

Innovation Park har ett system för att utveckla innovationsprocesser tillsammans med andra. Det kan handla om koordinering så att en idébärare får rätt stöd för sin idé. Syftet är att näringslivet ska utvecklas till att bli mer diversifierat och att Karlstad Innovation Park ska ha en hub utanför Karlstad. Projektet inriktas mot fler hållbara företag och sociala utvecklingsområden.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-06-21
Kontakta oss
  • 1. Kommunledningen
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Anna Wikstrand
  • Bitr kommundirektör
  • Tfn 0570-816 95