Sök i e-diariet

Alla uppgifter i kommunens diarier granskas enligt offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddsförordningen (GDPR) innan de blir offentliga. Lagstiftningens krav innebär att vissa av kommunens handlingar inte är sökbara. Ärendemeningen står då som "HEMLIG" i diariet.

Det som går att söka i e-diariet är Kommunstyrelsens ärenden och handlingar från den 1 januari 2021.

Det som du kan söka fram är rubrik och ärendenummer på ett ärende eller en handling, inte själva dokumentet. Om du vill se en specifik handling ska du vända dig till kommunens registrator. Kommunen tar ut avgift vid begäran av allmän handling. Via formuläret längre ner på sidan kan du beställa digitala kopior.


Jag vill söka efter

Ange minst ett alternativ

Ämnesområde

För att välja fler än ett ämnesområde håll ned [ctrl] tangenten och klicka på fler

Datum

åååå-mm-dd
åååå-mm-dd


Beställ handlingar i diariet
De personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med din beställning sparas bara så länge som krävs för att kunna göra utskicket. I de fall du debiteras för materialet sparas fakturaunderlaget i enlighet med bokföringslagen. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på webbplatsen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-01-18