Diarium

Bild på en anteckningsbok

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka handlingar en kommun tar emot eller upprättar. Alla kommuner är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen. Handlingarna kan vara offentliga eller hemliga och registreras i kronologisk ordning.

Som medborgare har du rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns hos din kommun. De handlingar som registreras i kommunens diarier är bland annat brev, e-post, ansökningar, utredningar, yttranden och beslut.

Kommunens handlingar är allmänna när de har kommit in till kommunen, skickats ut från kommunen eller när de är färdigställda. Uttrycket färdigställd innebär till exempel att en utredning blir allmän när den är klar - det vill säga när ärendet har beslutats och justerats eller har registrerats. 

Sök i kommunens e-diarium

Alla uppgifter i kommunens diarier granskas enligt offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddsförordningen (GDPR) innan de blir offentliga. Lagstiftningens krav innebär att vissa av kommunens handlingar inte är sökbara. Ärendemeningen står då som "HEMLIG" i diariet.

Det som går att söka i e-diariet är för närvarande Kommunstyrelsens ärenden och handlingar från den 1 oktober 2012 och framåt.

Det som du kan söka fram är rubrik och ärendenummer på ett ärende eller en handling, inte själva dokumentet. Om du vill se en specifik handling ska du vända dig till Kansliet. Papperskopior debiteras enligt en särskild taxa, medan digitala kopior är kostnadsfria. Via formuläret längre ner kan du beställa digitala kopior.

 

Jag vill söka efter

Ange minst ett alternativ

Ämnesområde

För att välja fler än ett ämnesområde håll ned [ctrl] tangenten och klicka på fler

Datum

åååå-mm-dd
åååå-mm-dd


Beställ handlingar i diariet
De personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med din beställning sparas bara så länge som krävs för att kunna göra utskicket. I de fall du debiteras för materialet sparas fakturaunderlaget i enlighet med bokföringslagen. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på webbplatsen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-01-18
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Pernilla Johansson
  • Registrator
  • Tfn 0570-819 10
Mer information