Lämna förslag och synpunkter

Arvika kommun och de kommunala bolagen vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Skicka därför gärna dina förslag till förbättringar till oss - liksom andra synpunkter på våra verksamheter oavsett om det handlar om klagomål eller beröm.

Dina förslag och synpunkter diarieförs och följs upp. Om du lämnar kontaktuppgifter kommer du att få ett svar från oss redan inom tio arbetsdagar. Du kan förstås även vara anonym.
De personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas av Arvika Stadshuskoncern och de dataskyddsansvariga nämnderna/bolagen endast för ändamålet att förbättra kommunens service och tjänster. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på webbplatsen.

Tänk på att i princip allt du skickar in till kommunen blir offentlig handling.

Observera också att uppgifter och synpunkter som du lämnar på detta sätt inte ersätter ett formellt överklagande av beslut.

Om du vill lämna ett formellt medborgarförslag eller ställa en fråga under Kommunfullmäktiges allmänna frågestund, ska du använda de särskilda formulären för detta.

Om dina synpunkter gäller en felanmälan finns det mer information kring vart du vänder dig på webbsidan "Felanmälan".

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-01-04
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Erika Norqvist
  • Kanslichef
  • Tfn 0570-816 22