Lyssna på sidan Lyssna

Anslagstavla, officiell

På webbanslagstavlan anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Det kan till exempel vara justerade protokoll från utskott och nämnder, kungörelse om fullmäktiges sammanträden eller andra tillkännagivanden.

Anslaget finns på kommunens webbanslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget publicerades på kommunens anslagstavla. Efter anslagstiden tas anslaget bort från anslagstavlan.

Protokollen från de kommunala bolagens styrelsemöten anslås inte på den officiella anslagstavlan och besluten kan inte överklagas.

Du kan prenumerera om du vill få information kring vad som anslås på anslagstavlan. Prenumerera också gärna på våra protokoll, så får du besked per e-post så snart ett nytt protokoll publicerats på webbplatsen.

 • 2019-08-22

  Justerat protokoll från Utskottet lärande och stöds sammanträde den 21 augusti 2019


  Utskottet lärande och stöds protokoll från sammanträdet den 21 augusti är justerat och anslås under perioden 22 augusti - 13 september 2019.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2019-08-22

  Justerat protokoll från Myndighetsnämndens sammanträde 13 augusti 2019


  Myndighetsnämndens protokoll från sammanträdet den 13 augusti är justerat och anslås under perioden 20 augusti -11 september 2019.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2019-08-22

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125, 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 22 november 2019, av den som var registrerad ägare 2019-08-22, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  WXN 312 Nygatan, kv Salem


 • 2019-08-21

  Justerat protokoll från Arvika-Eda överförmyndarnämnds sammanträde den 21 augusti 2019


  Arvika-Eda överförmyndarnämnds protokoll från sammanträdet den 21 augusti är justerat och anslås under perioden 21 augusti-12 september 2019.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2019-08-16

  Justerat protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 12 augusti 2019


  Kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet den 12 augusti är justerat och anslås under perioden 16 augusti - 9 september 2019.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2019-08-16

  Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde 26 augusti 2019


  Kommunfullmäktige i Arvika sammanträder måndagen den 26 augusti  kl 19.00 på Arvika Näringslivscentrum, hörsalen. Handlingar finns hos Kommunledningsstabens kansli, stadshuset.
  Kungörelsen/ärendelistan finns på webbplatsen.Som folkbokförd kommuninvånare har du möjlighet att ställa frågor om kommunens verksamhet under den allmänna frågestunden i anslutning till sammanträdet. Du kan också ställa dina frågor via brev, 9. Arvika kommunfullmäktige, 671 81 Arvika eller e-post kommunfullmaktige@arvika.se - kom ihåg att lämna namn och adress.Kallelsen och handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde finns på webbplatsen.

 • 2019-08-15

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 15 november 2019, av den som var registrerad ägare 2019-08-15, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  KDO 447 - RackstadmuseetSPO 974 - Helmia, personalparkeringUDP 279 - Styckåsskogen, övre grusplanTYL 600 - Prästgårdsvägen

 • 2019-08-08

  Justerat protokoll från Kommunstyrelsens utskott Lärande och stöds sammanträde den 7 augusti 2019


  Utskottet Lärande och stöds protokoll från sammanträdet den 7 augusti är justerat och anslås under perioden 8-30 augusti 2019.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2019-08-07

  Justerat protokoll från Kommunledningsutskottets sammanträde den 6 augusti 2019


  Kommunledningsutskottets protokoll från sammanträdet den 6 augusti är justerat och anslås under perioden 7-29 augusti 2019.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2019-07-05

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Ni ska kunna styrka att Ni är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125, 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 5 oktober 2019 av registrerad ägare 2019-07-05 övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  AZK815 - KanotvägenBFX917 - HästovsgatanDHO630 - Racken väg 18DXD097 - ViksgatanHBL810 - Olssons brygga parkeringHOZ047 - Korsets kapellHSG968 - KorpralsvägenHWT025 - Källgatan 30LNF104 - LjungåsgatanNRX029RDU139 - Parkering RitzRDZ514 - BjörnsvägRNB048 - FabriksgatanSHD693 - Vattenverket SegerforsSNW465 - Uttermansvägen 6SXF258 - Ingesundsvägen/NylandsbackenTYS407UGG898XDF676 - Bergsjön väg 61


 • 2019-06-27

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Ni ska kunna styrka att Ni är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125, 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 30 september 2019 av registrerad ägare 2019-06-27 övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  TDJ 285 - Arvika Prästäng 1:3
  XJE 714 - Arvika Prästäng 1:3

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-08-22
Kontakta oss
 • 9. Kansli
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Erika Norqvist
 • Kanslichef
 • Tfn 0570-816 22