Anslagstavla, officiell

På webbanslagstavlan anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Det kan till exempel vara justerade protokoll från utskott och nämnder, kungörelse om fullmäktiges sammanträden eller andra tillkännagivanden.

Anslaget finns på kommunens webbanslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget publicerades på kommunens anslagstavla. Efter anslagstiden tas anslaget bort från anslagstavlan.

Protokollen från de kommunala bolagens styrelsemöten anslås inte på den officiella anslagstavlan och besluten kan inte överklagas.

Du kan prenumerera om du vill få information kring vad som anslås på anslagstavlan. Prenumerera också gärna på våra protokoll, så får du besked per e-post så snart ett nytt protokoll publicerats på webbplatsen.


 • Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde 26 oktober 2020


  Kommunfullmäktige i Arvika sammanträder måndagen den 26 oktober kl 19.00. Mötet är digitalt, men samordnas från lokalen Krukmakarn på Arvika Näringslivscentrum. Hit kan också allmänheten komma och följa mötet, samt ställa allmänhetens fråga. Handlingar finns hos Kommunledningsstabens kansli, stadshuset.
  Kungörelsen/ärendelistan finns på webbplatsen.Som folkbokförd kommuninvånare har du möjlighet att ställa frågor om kommunens verksamhet under den allmänna frågestunden i anslutning till sammanträdet. Du kan också ställa dina frågor via brev, 9. Arvika kommunfullmäktige, 671 81 Arvika eller e-post kommunfullmaktige@arvika.se - kom ihåg att lämna namn och adress.Kallelsen och handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde finns på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Utskottet lärande och stöds sammanträde den 14 oktober 2020


  Utskottet lärande och stöds protokoll från sammanträdet den 14 oktober är justerat och anslås under perioden 20 oktober - 11 november 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Drifts- och servicenämndens sammanträde den 24 september 2020


  Drifts- och servicenämndens protokoll från sammanträdet den 24 september 2020 är justerat och anslås under perioden 20 oktober – 11 november 2020Protokollet finns att läsa på Här på karlstad.se finns också protokollet i helhet samt tillhörande handlingar.länk till annan webbplats


 • Justerat protokoll från Värmlands läns Kalkningsförbunds 
  sammanträde den 15 september 2020


  Värmlands Läns Kalkningsförbunds protokoll från sammanträdet den 15 september 2020 är justerat och anslås under perioden 19 oktober – 6 november 2020Protokollet finns att läsa på Kommunledningsstabens kansli


 • Justerat protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde den 12 oktober 2020


  Kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet den 12 oktober är justerat och anslås under perioden 15 oktober - 5 november 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Kommunledningsutskottets sammanträde den 12 oktober 2020


  Kommunledningsutskottets protokoll från sammanträdet den 12 oktober är justerat och anslås under perioden 15 oktober - 5 november 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 13 januari 2021, av den som var registrerad ägare 2020-10-13, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  GL 84CYS                             Husbilsparkeringen i hamnen, Arvika • Justerat protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 2020


  Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet den 28 september är justerat och anslås under perioden 8-30 oktober 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Myndighetsnämndens sammanträde 6 oktober 2020


  Myndighetsnämndens protokoll från sammanträdet den 6 oktober är justerat och anslås under perioden 7 oktober- 29 oktober 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Revisionens sammanträde den 21 september 2020


  Revisionens protokoll från sammanträdet den 21 september 2020 är justerat och anslås under perioden 5 oktober – 27 oktober 2020Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Värmlands Läns Kalkningsförbunds 
  sammanträde den 8 september 2020


  Värmlands Läns Kalkningsförbunds protokoll från sammanträdet den 8 september 2020 är justerat och anslås under perioden 28 september – 25 oktober 2020.
  Protokollet finns att läsa på Kommunledningsstabens kansli


 • Justerat protokoll från Värmlands Läns Kalkningsförbunds sammanträde den 1 september 2020


  Värmlands Läns Kalkningsförbunds protokoll från sammanträdet den 1 september 2020 är justerat och anslås under perioden 28 september – 25 oktober 2020


 • Justerat protokoll från Värmlands Läns Kalkningsförbunds 
  sammanträde den 24 juni 2020


  Värmlands Läns Kalkningsförbunds protokoll från sammanträdet den 24 juni 2020 är justerat och anslås under perioden 28 september – 25 oktober 2020


 • Justerat protokoll från Utskottet lärande och stöds sammanträde den 30 september 2020


  Utskottet lärande och stöds protokoll från sammanträdet den 30 september är justerat och anslås under perioden 1-23 oktober 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Kommunledningsutskottets sammanträde den 28 september 2020


  Kommunledningsutskottets protokoll från sammanträdet den 28 september är justerat och anslås under perioden 1-22 oktober 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 1 december 2020, av den som var registrerad ägare 2020-08-31, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  Husvagn, Knaus                    Hästhovsgatan, vändplatsen
  OKF 043                                Tingsgatan


 • Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 17 december 2020, av den som var registrerad ägare 2020-09-15, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats BZH 438 - FörrådsgatanJAN 810 - FörrådsgatanNCF 615 - Rosendalsvägen/DragspeletXAL 396 -


 • Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 25 November 2020, av den som var registrerad ägare 2020-08-21, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  USB 513 - Karlsborgsvägen


 • Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 13 november 2020, av den som var registrerad ägare 2020-08-13, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  RJX 674 Koppsängsvägen


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-10-20
Kontakta oss
 • 9. Kansli
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Erika Norqvist
 • Kanslichef
 • Tfn 0570-816 22