Anslagstavla, officiell

På webbanslagstavlan anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Det kan till exempel vara justerade protokoll från utskott och nämnder, kungörelse om fullmäktiges sammanträden eller andra tillkännagivanden.

Anslaget finns på kommunens webbanslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget publicerades på kommunens anslagstavla. Efter anslagstiden tas anslaget bort från anslagstavlan.

Protokollen från de kommunala bolagens styrelsemöten anslås inte på den officiella anslagstavlan och besluten kan inte överklagas.

Du kan prenumerera om du vill få information kring vad som anslås på anslagstavlan. Prenumerera också gärna på våra protokoll, så får du besked per e-post så snart ett nytt protokoll publicerats på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Valnämndens sammanträde den 16 maj 2022


  Valnämndens protokoll från sammanträdet den 16 maj är justerat och anslås under perioden 18 maj - 9 juni 2022.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Revisionens sammanträde 12 april 2022


  Revisionens protokoll från sammanträdet den 12 april är justerat och anslås under perioden 11 maj-2 juni 2022.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Myndighetsnämndens sammanträde den 10 maj 2022


  Myndighetsnämndens protokoll från sammanträdet den 10 maj är justerat och anslås under perioden 11 maj - 3 juni.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Kommunledningutskottets sammanträde den 9 maj 2022


  Kommunledningsutskottets protokoll från sammanträdet den 9 maj är justerat och anslås under perioden 10 maj - 31 maj 2022.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Utskottet lärande och stöds sammanträde den 4 maj 2022


  Utskottet lärande och stöds protokoll från sammanträdet den 4 maj är justerat och anslås under perioden 10 maj - 1 juni 2022.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Kungörelse, granskning detaljplan för Glava Glasbruk


  Ett förslag till detaljplan har tagits fram för Glava Glasbruk. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.Handlingar finns på kommunens webbplats www.arvika.se/planutstallning.Handlingarna finns också utställda mellan 6 maj och 27 maj i stadshuset, Östra Esplanaden 5, (entré från stadsparken).Synpunkter på granskningsförslaget kan lämnas skriftligen senast den 27 maj 2022 till; Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret på Arvika kommuns webbplats.


 • Justerat protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2022


  Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet den 25 april är justerat och anslås under perioden 5-27 maj 2022.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Kommunledningsutskottets sammanträde den 26 april 2022


  Kommunledningsutskottets protokoll från sammanträdet den 26 april är justerat och anslås under perioden 28 april - 20 maj 2022.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 28 juli 2022, av den som var registrerad ägare 2022-04-27, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  WBX977 Högvalta bygdegård • Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 14 juli 2022, av den som var registrerad ägare 2022-04-13, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  OGU996 - Vägen till Fjöle bystuga • Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Fordonet har betraktats som fordonsvrak och kommer skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  Saknas - Prästgårdsvägen, Arvika Prästgård 3:43


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-18
Kontakta oss
 • 9. Kansli
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Erika Norqvist
 • Adm chef
 • Tfn 0570-816 22