Lyssna på sidan Lyssna

Anslagstavla, officiell

På webbanslagstavlan anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Det kan till exempel vara justerade protokoll från utskott och nämnder, kungörelse om fullmäktiges sammanträden eller andra tillkännagivanden.

Anslaget finns på kommunens webbanslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget publicerades på kommunens anslagstavla. Efter anslagstiden tas anslaget bort från anslagstavlan.

Protokollen från de kommunala bolagens styrelsemöten anslås inte på den officiella anslagstavlan och besluten kan inte överklagas.

Du kan prenumerera om du vill få information kring vad som anslås på anslagstavlan. Prenumerera också gärna på våra protokoll, så får du besked per e-post så snart ett nytt protokoll publicerats på webbplatsen.

 • 2018-09-18

  Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde 24 september 2018


  Kommunfullmäktige i Arvika sammanträder måndagen den 24 september kl 19.00 på Arvika Näringslivscentrum, hörsalen. Handlingar finns hos Kommunledningsstabens kansli, stadshuset.
  Kungörelsen/ärendelistan finns på webbplatsen.Som folkbokförd kommuninvånare har du möjlighet att ställa frågor om kommunens verksamhet under den allmänna frågestunden i anslutning till sammanträdet. Du kan också ställa dina frågor via brev, 9. Arvika kommunfullmäktige, 671 81 Arvika eller e-post kommunfullmaktige@arvika.se - kom ihåg att lämna namn och adress.Kallelsen och handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde finns på webbplatsen.

 • 2018-09-19

  Justerat protokoll från Kommunledningsutskottets sammanträde den 17 september 2018


  Kommunledningsutskottets protokoll från sammanträdet den 17 september är justerat och anslås under perioden 20 september - 11 oktober 2018.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-09-19

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar tfn 0570-816 00, Planering och utveckling.
  Ni ska kunna styrka att Ni är registrerad ägare.
  Enligt kommunfullmäktiges beslut § 101 1985 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 1 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 17 december 2018 av registrerad ägare 2018-09-05 övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  FCC084 - Ingesundsvägen 17


 • 2018-09-18

  Justerat protokoll från Myndighetsnämnden sammanträde 11 september 2018


  Myndighetsnämndens protokoll från sammanträdet den 11 september är justerat och anslås under perioden 17 september-9 oktober 2018.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-09-18

  Justerat protokoll från Revisionens sammanträde 27 augusti 2018


  Revisionens protokoll från sammanträdet den 27 augusti är justerat och anslås under perioden 18 september-10 oktober 2018.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-09-17

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar tfn 0570-816 00, Planering och utveckling.
  Ni ska kunna styrka att Ni är registrerad ägare.
  Enligt kommunfullmäktiges beslut § 101 1985 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 1 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 17 december 2018 av registrerad ägare 2018-09-05 övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  GPR875 - Släp NÄRKO TP42L


 • 2018-09-14

  Justerat protokoll från Utskottet lärande och stöd 5 september 2018 


  Utskottet lärande och stöds protokoll från sammanträdet den 5 september är justerat och anslås under perioden 14 september-8 oktober 2018.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-09-14

  Justerat protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde den 10 september 2018


  Kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet den 10 september är justerat och anslås under perioden 14 september - 5 oktober 2018.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-09-13

  Kungörelse, granskning detaljplan för Jonsbol


  Ett förslag till detaljplan har tagits fram för Jonsbol. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.Handlingar finns på kommunens webbplats www.arvika.se/planutstallning.Handlingarna finns också utställda den 14 september-7 oktober på Arvika Bibliotek, Kyrkogatan 39 A samt i stadshuset, Östra Esplanaden 5, plan 2 (entré från stadsparken).Synpunkter på granskningsförslaget kan lämnas skriftligen senast den 7 oktober 2018 till; Arvika kommun, 19. Planering och utveckling, 671 81 Arvika eller via formuläret på Arvika kommuns webbplats.

 • 2018-09-07

  Justerat protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 27 augusti 2018


  Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet den 27 augusti är justerat och anslås under perioden 7-30 september 2018.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-09-05

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar tfn 0570-816 00, Planering och utveckling.
  Ni ska kunna styrka att Ni är registrerad ägare.
  Enligt kommunfullmäktiges beslut § 101 1985 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 1 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 10 december 2018 av registrerad ägare 2018-09-03 övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  EDX 041 JakobsgatanBZ 06 JRD JakobsgatanP 4987 AK Styckåsgatan 326388 FJP Styckåsgatan 32TOH 950 GlashyttegatanRDO 789 GlashyttegatanRRE 798 GlashyttegatanJPG 899 GlashyttegatanESD 712 Glashyttegatan


 • 2018-09-04

  Justerat protokoll från Utskottet lärande och stöds sammanträde 22 augusti 2018


  Utskottet lärande och stöds protokoll från sammanträdet den 22 augusti är justerat och anslås under perioden 4-25 september 2018.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-09-04

  Justerat protokoll från Kommunledningsutskottets sammanträde den 3 september 2018


  Kommunledningsutskottets protokoll från sammanträdet den 3 september är justerat och anslås under perioden 4 - 25 september 2018.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-08-29

  Justerat protokoll från Valnämndens sammanträde den 23 augusti 2018


  Valnämndens protokoll från sammanträdet den 23 augusti är justerat och anslås under perioden 29 augusti - 20 september 2018.Protokollet förvaras i kommunledningsstabens närarkiv och går inte att läsa på webbplatsen.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-08-28

  Justerat protokoll från Utskottet vård och omsorgs sammanträde 16 augusti 2018


  Utskottet vård och omsorgs protokoll från sammanträdet den 16 augusti är justerat och anslås under perioden 28 augusti-19 september 2018.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-08-22

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar tfn 0570-816 00, Planering och utveckling.
  Ni ska kunna styrka att Ni är registrerad ägare.
  Enligt kommunfullmäktiges beslut § 101 1985 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 1000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 25 november 2018 av registrerad ägare 2018-06-20 övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  CJM748 - Fastigheten Agneteberg 1:1
  FCZ588 - Parkeringen vid Arvika Tvätt
  EZZ891 - Gjutaregatan
  TXD895 - Fastigheten Västby 2:52 Bergsviken Glava
  XDS328 - N:a Esplanaden 13-15


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-09-19
Kontakta oss
 • 9. Kansli
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Erika Norqvist
 • Kanslichef
 • Tfn 0570-816 22