Lyssna på sidan Lyssna

Anslagstavla, officiell

På webbanslagstavlan anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Det kan till exempel vara justerade protokoll från utskott och nämnder, kungörelse om fullmäktiges sammanträden eller andra tillkännagivanden.

Anslaget finns på kommunens webbanslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget publicerades på kommunens anslagstavla. Efter anslagstiden tas anslaget bort från anslagstavlan.

Protokollen från de kommunala bolagens styrelsemöten anslås inte på den officiella anslagstavlan och besluten kan inte överklagas.

Du kan prenumerera om du vill få information kring vad som anslås på anslagstavlan. Prenumerera också gärna på våra protokoll, så får du besked per e-post så snart ett nytt protokoll publicerats på webbplatsen.

 • 2018-12-19

  Justerat protokoll från Utskottet lärande och stöds sammanträde den 12 december 2018


  Utskottet lärande och stöds protokoll från sammanträdet den 12 december är justerat och anslås under perioden 19 december 2018 - 10 januari 2019.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-12-18

  Justerat protokoll från Utskottet lärande och stöds sammanträde den 18 december 2018


  Utskottet lärande och stöds protokoll från sammanträdet den 18 december är justerat och anslås under perioden 18 december 2018 - 9 januari 2019.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-12-18

  Justerat protokoll från Myndighetsnämndens sammanträde 11 december 2018


  Myndighetsnämndens protokoll från sammanträdet den 11 december är justerat och anslås under perioden 18 december 2018 - 9 januarii 2019.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-12-12

  Justerat protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2018


  Kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet den 4 december är justerat och anslås under perioden 12 december 2018 - 12 januari 2019.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-12-11

  Justerat protokoll från Kommunledningsutskottets sammanträde den 10 december 2018


  Kommunledningsutskottets protokoll från sammanträdet den 10 december är justerat och anslås under perioden 11 december 2018 - 11 januari 2019.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-12-11

  Justerat protokoll från Drifts- och servicenämndens sammanträde 23 november 2018


  Drifts- och servicenämndens protokoll från sammanträdet den 23 november är justerat och anslås under perioden 10 december – 3 januari 2019Protokolletlänk till annan webbplats finns att läsa på Kommunledningsstabens kansli. 

 • 2018-12-07

  Justerat protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 26 november 2018


  Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet den 26 november är justerat och anslås under perioden 7 dec 2018 - 2 januari 2019.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-12-05

  Justerat protokoll från utskottet Lärande och stöds sammanträde den 28 november 2018


  Utskottet Lärande och stöds protokoll från sammanträdet den 28 november är justerat och anslås under perioden 5 december - 27 december 2018.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-12-03

  Justerat protokoll från Hjälpmedelsnämndens sammanträde 23 november


  Hjälpmedelsnämndens protokoll från sammanträdet den 23 november är justerat och anslås under perioden 28 november - 20 december 2018.Protokollet finns att läsa på Kommunledningsstabens kansli 

 • 2018-11-19

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Planering och utveckling, tfn 0570-816 00.
  Ni ska kunna styrka att Ni är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 101 1985 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 1 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 20 februari 2019 av registrerad ägare 2018-11-12 övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  RCE 170 - Gärdesgatan


 • 2018-10-16

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar tfn 0570-816 00, Planering och utveckling.
  Ni ska kunna styrka att Ni är registrerad ägare.
  Enligt kommunfullmäktiges beslut § 101 1985 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 1 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 17 januari 2019 av registrerad ägare 2018-04-26 övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  KH 20173 - Källgatan 30


 • 2018-10-11

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar tfn 0570-816 00, Planering och utveckling.
  Ni ska kunna styrka att Ni är registrerad ägare.
  Enligt kommunfullmäktiges beslut § 101 1985 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 1 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 12 januari 2019 av registrerad ägare övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  EEV 867 LT - Magasinsgatan 6
  06183 CH - Parkgatan 25SZW 354 - Mötterudsvägen

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-12-19
Kontakta oss
 • 9. Kansli
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Erika Norqvist
 • Kanslichef
 • Tfn 0570-816 22