Anslagstavla, officiell

På webbanslagstavlan anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Det kan till exempel vara justerade protokoll från utskott och nämnder, kungörelse om fullmäktiges sammanträden eller andra tillkännagivanden.

Anslaget finns på kommunens webbanslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget publicerades på kommunens anslagstavla. Efter anslagstiden tas anslaget bort från anslagstavlan.

Protokollen från de kommunala bolagens styrelsemöten anslås inte på den officiella anslagstavlan och besluten kan inte överklagas.

Du kan prenumerera om du vill få information kring vad som anslås på anslagstavlan. Prenumerera också gärna på våra protokoll, så får du besked per e-post så snart ett nytt protokoll publicerats på webbplatsen.

 • 2020-06-02

  Justerat protokoll från Utskottet vård och omsorgs sammanträde den 28 maj 2020


  Utskottet vård och omsorgs protokoll från sammanträdet den 28 maj är justerat och anslås under perioden 2-24 juni 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2020-06-02

  Justerat protokoll från Kommunledningsutskottets sammanträde den 1 juni 2020


  Kommunledningsutskottets protokoll från sammanträdet den 1 juni är justerat och anslås under perioden 2 till 23 juni 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2020-06-01

  Justerat protokoll från Utskottet lärande och stöds sammanträde den 27 maj 2020 


  Utskottet lärande och stöds protokoll från sammanträdet den 27 maj är justerat och anslås under perioden 1-23 juni 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2020-05-26

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 31 september 2020, av den som var registrerad ägare 2020-05-26, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats JNF 751  - Ängsgatan JösseforsTJC 216  - Ängsgatan JösseforsTFX 780 -  Mötterudsvägen Arvika Lycke 2:38
   

 • 2020-05-25

  Justerat protokoll från Arvika-Eda överförmyndarnämnds sammanträde 
  20 maj 2020


  Arvika-Eda överförmyndarnämnds protokoll från sammanträdet den 20 maj är justerat och anslås under perioden 25 maj-16 juni 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2020-05-19

  Justerat protokoll från Myndighetsnämnden sammanträde 12 maj 2020


  Myndighetsnämndens protokoll från sammanträdet den 12 maj är justerat och anslås under perioden 19 maj-9 juni 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2020-05-19

  Justerat protokoll från Kommunledningsutskottets sammanträde den 18 maj 2020


  Kommunledningutskottets protokoll från sammanträdet den 18 maj är justerat och anslås under perioden 20 maj - 10 juni 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2020-05-15

  Justerat protokoll från Utskottet lärande och stöds sammanträde den 13 maj 2020


  Utskottet lärande och stöds protokoll från sammanträdet den 13 maj är justerat och anslås under perioden 15 maj - 8 juni 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2020-05-14

  Justerat protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj 2020


  Kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet den 11 maj är justerat och anslås under perioden 14 maj - 5 juni 2020.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2020-05-07

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, SFS 1982:198 och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall SFS 1982:129” och förts till särskild uppställningsplats.Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 1 september 2020, av den som var registrerad ägare 2020-05-07, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats CAY 806 - Arvika Koppsäng 2:27HLL 561 - Arvika Dragspelet 2WWD 573 - Arvika Gate 2:1

 • 2020-04-06

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, SFS 1982:198 och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall SFS 1982:129” och förts till särskild uppställningsplats.Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 1 augusti 2020, av registrerad ägare 2020-04-06, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  DGH 451 - Bromsen 10

 • 2020-04-02

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall SFS 1982:129” och förts till särskild uppställningsplats.Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 1 augusti 2020 av registrerad ägare 2020-04-02 övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  DWL 972 - Bromsen 10Poclain 60 - Bromsen 10

 • 2020-03-16

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 16 juni 2020, av den som var registrerad ägare 2020-03-16, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  AMB 492 Christian Erikssons väg 22ASB 657 Nygatan 25DGG 324 HästhovsgatanKER 609 Verkstadsgatan 14PYW 896 AgnetebergsskolanSGC 372 Agnetebergsskolan


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-06-02
Kontakta oss
 • 9. Kansli
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Erika Norqvist
 • Kanslichef
 • Tfn 0570-816 22