Anslagstavla, officiell

På webbanslagstavlan anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Det kan till exempel vara justerade protokoll från utskott och nämnder, kungörelse om fullmäktiges sammanträden eller andra tillkännagivanden.

Anslaget finns på kommunens webbanslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget publicerades på kommunens anslagstavla. Efter anslagstiden tas anslaget bort från anslagstavlan.

Protokollen från de kommunala bolagens styrelsemöten anslås inte på den officiella anslagstavlan och besluten kan inte överklagas.

Du kan prenumerera om du vill få information kring vad som anslås på anslagstavlan. Prenumerera också gärna på våra protokoll, så får du besked per e-post så snart ett nytt protokoll publicerats på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2021


  Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet den 29 mars är justerat och anslås under perioden 8-30 april 2021.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 8 juli 2021, av den som var registrerad ägare 2021-04-08, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  FUG946 Parkgatan • Justerat protokoll från Utskottet lärande och stöds sammanträde den 24 mars 2021


  Utskottet lärande och stöds protokoll från sammanträdet den 24 mars är justerat och anslås under perioden 1-23 april 2021.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Revisionens sammanträde den 15 mars 2021


  Revisionens protokoll från sammanträdet den 15 mars är justerat och anslås under perioden 1 april -23 april 2021.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Myndighetsnämndens sammanträde 9 mars 2021


  Myndighetsnämndens protokoll från sammanträdet den 9 mars är justerat och anslås under perioden 16 mars - 7 april 2021.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Kungörelse, granskning detaljplan för fastigheten Arvika Niten 1 samt del av Arvika Lycke 2:38


  Ett förslag till detaljplan har tagits fram för fastigheten Arvika Niten 1 samt del av Lycke 2:38. Planområdet ligger i industriområdet Lycke. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.Handlingar finns på kommunens webbplats www.arvika.se/planutstallning.Handlingarna finns utställda mellan den 26 mars - 23 april 2021.Synpunkter på granskningsförslaget kan lämnas skriftligen senast den23 april 2021 till; Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret på Arvika kommuns webbplats.


 • Justerat protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde den 23 mars 2021


  Kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet den 23 mars är justerat och anslås under perioden 23 mars - 16 april 2021.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från utskottet Vård och omsorgs sammanträde den 18 mars 2021


  Utskottet Vård och omsorgs protokoll från sammanträdet den 18 mars är justerat och anslås under perioden 23 mars - 14 april 2021.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Arvika-Eda överförmyndarnämnds sammanträde den 17 mars 2021


  Arvika-Eda överförmyndarnämnds protokoll från sammanträdet den 17 mars är justerat och anslås under perioden 23 mars- 14 april 2021.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars 2021


  Kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet den 16 mars är justerat och anslås under perioden 19 mars - 14 april 2021.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Kommunledningsutskottets sammanträde den 15 mars 2021


  Kommunledningsutskottets protokoll från sammanträdet den 15 mars är justerat och anslås under perioden 19 mars - 14 april 2021.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.


 • Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 16 juni 2021, av den som var registrerad ägare 2021-03-16, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  TMD914 Glashyttegatan • Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 17 maj 2021, av den som var registrerad ägare 2021-02-17, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  XBG402 Parkgatan • Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 18 april 2021, av den som var registrerad ägare 2021-01-15, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  RPD881 Ängsgatan


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-04-08
Kontakta oss
 • 9. Kansli
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Erika Norqvist
 • Kanslichef
 • Tfn 0570-816 22