Lyssna på sidan Lyssna

Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde 23 april 2018

Kommunfullmäktige i Arvika sammanträder måndagen den 23 april kl 19.00 på Arvika Näringslivscentrum, hörsalen. Handlingar finns hos Kommunledningsstabens kansli, stadshuset.

Kungörelsen/ärendelistan finns på webbplatsen.

Som folkbokförd kommuninvånare har du möjlighet att ställa frågor om kommunens verksamhet under den allmänna frågestunden i anslutning till sammanträdet. Du kan också ställa dina frågor via brev, 9. Arvika kommunfullmäktige, 671 81 Arvika eller e-post kommunfullmaktige@arvika.se - kom ihåg att lämna namn och adress.

Kallelsen och handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde finns på webbplatsen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-04-12
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Erika Norqvist
  • Kanslichef
  • Tfn 0570-816 22