Ny avfallsplan på samråd

Teknik i Väst har, på uppdrag av Arvika kommun, tagit fram ett förslag till ny avfallsplan för Arvika kommun och bjuder härmed in till samråd. Under samrådstiden kan kommuninvånare, företag, föreningar, organisationer, kommunala nämnder och bolag komma in med synpunkter på planen. Alla synpunkter kommer sedan att sammanställas och användas i det fortsatta arbetet med avfallsplanen.

Mellan den 11 november och den 14 december är det samråd då synpunkter på förslaget tas emot.

Syftet med avfallsplanen är att

  • Bidra till att uppfylla de inom avfallsområdet nationella miljökvalitetsmålen och de globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030.
  • Tydliggöra kommunens inriktning inom avfallsområdet och utgöra ett strategiskt styrdokument för att utveckla avfallshanteringen.
  • Öka samverkan i avfallsfrågor inom kommunens verksamheter och mellan Arvika, Eda och Årjängs kommuner.

Avfallsplan gäller för åren 2023–2030 och har tagits fram genom ett kommunöverskridande samarbete mellan Arvika, Eda och Årjängs kommuner. Avfallsplanen är gemensam för de tre kommunerna och till planen finns en kommunspecifik handlingsplan för varje kommun.

Teknik i Väst kommer att ta fram nya renhållningsföreskrifter efter att nya avfallsplanen är antagen.

Synpunkter kan lämnas till och med den 14 december 2022 och skickas in skriftligen till:

Teknik i Väst AB
Elin Staxhammar
12. Administration
671 81 Arvika

Eller via e-post: elin.staxhammar@arvika.se

Ange följande i ämnesraden: Dnr KS/2022:582

I stadshusets foajé och på biblioteket i Arvika kommer utskrivna versioner av avfallsplanen och tillhörande dokument att finnas tillgängliga fram till den 14 december.

Handlingar finns även på webbplatsen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-11-11
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Erika Norqvist
  • Adm chef
  • Tfn 0570-816 22