Kungörelse, samråd för ny översiktsplan för Arvika kommun

Ett förslag har tagits fram till ny översiktsplan för HELA Arvika kommun och bjuder härmed in till samråd. Samrådet vänder sig till alla som kan ha intresse av planen såsom myndigheter, privatpersoner, verksamheter, organisationr, föeningar m.fl.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen. ÖP som dokument är inte juridiskt bindnade, men den lägger grunden för allt eftrföljande arbete inom samhällsbyggandet. Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och bygga på sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar såsom övergripande mål, förändringar och trender i omvärlden, fysisk struktur och allmänna intressen. Den ska även visa på vilken riktning som kommunen vill gå mot i framtiden, i Arvikas fall med blicken mot år 2045.

Handlingar finns på kommunens webbplats www.arvika.se/op och presenteras i digitalform i en Story Map. Handlingarna finns också utställda den 7 september-7 november på Arvika Bibliotek, Kyrkogatan 39 A samt i stadshusets foaljé, Östra Esplanaden 5, (entré från stadsparken).

Synpunkter på samrådsförslaget kan lämnas skriftligen senast den 7 november 2022 till; Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika, via e-post, plan@arvika.se med ämnesrad "ÖP-samråd eller via Story Map - följ instruktionerna i verktyget.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-09-07
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Erika Norqvist
  • Adm chef
  • Tfn 0570-816 22