Kungörelse omhändertagna båtar

Arvika kommun har omhändertagit personliga tillhörigheter och tre stycken båtar från fastigheten Arvika Prästgård 3:43.

Utlämning av tillhörigheter och båtar sker genom att ägare av båtar och tillhörigheter kontakta Samhällsbyggnad tfn 0570-816 00.

Du ska kunna styrka att du är ägare till ovan nämnda tillhörigheter och båtar.

Har tillhörigheter och båtar inte avhämtats senast den 30 september 2020 övergår äganderätten till Arvika kom­mun och tillhörigheter och båtar kommer att förverkas.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-07-01
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Erika Norqvist
  • Kanslichef
  • Tfn 0570-816 22