Kungörelse, granskning detaljplan för fastigheten Arvika Niten 1 samt del av Arvika Lycke 2:38

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för fastigheten Arvika Niten 1 samt del av Lycke 2:38. Planområdet ligger i industriområdet Lycke. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Handlingar finns på kommunens webbplats www.arvika.se/planutstallning.

Handlingarna finns utställda mellan den 26 mars - 23 april 2021.

Synpunkter på granskningsförslaget kan lämnas skriftligen senast den23 april 2021 till; Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret på Arvika kommuns webbplats.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-03-25
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Erika Norqvist
  • Kanslichef
  • Tfn 0570-816 22