Kungörelse, granskning detaljplan för del av Östra Knåll 1:7 Harnäset, Glava Glasbruk

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för del av Östra Knåll 1:7 Harnäset, Glava Glasbruk. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Handlingar finns på kommunens webbplats www.arvika.se/planutstallning.

Handlingarna finns också utställda i stadshusets entré, Östra Esplanaden 5 (entré från stadsparken) under perioden 16 juni till 7 juli 2022.

Synpunkter på granskningsförslaget kan lämnas skriftligen senast den 7 juli 2022 till; Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret på Arvika kommuns webbplats.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-06-15
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Erika Norqvist
  • Adm chef
  • Tfn 0570-816 22