Lyssna på sidan Lyssna

Kungörelse fordonsflyttning

Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.

Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar tfn 0570-816 00, Planering och utveckling.

Ni ska kunna styrka att Ni är registrerad ägare.

Enligt kommunfullmäktiges beslut § 101 1985 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 1 000 kronor.

Har fordonet inte avhämtats senast den 10 december 2018 av registrerad ägare 2018-09-03 övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.

Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats

EDX 041 Jakobsgatan

BZ 06 JRD Jakobsgatan

P 4987 AK Styckåsgatan 32

6388 FJP Styckåsgatan 32

TOH 950 Glashyttegatan

RDO 789 Glashyttegatan

RRE 798 Glashyttegatan

JPG 899 Glashyttegatan

ESD 712 Glashyttegatan

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-09-05
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Erika Norqvist
  • Kanslichef
  • Tfn 0570-816 22