Kungörelse fordonsflyttning

Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, SFS 1982:198 och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall SFS 1982:129” och förts till särskild uppställningsplats.

Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.

Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.

Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.

Har fordonet inte avhämtats senast den 1 september 2020, av den som var registrerad ägare 2020-05-07, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.

Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats

CAY 806 - Arvika Koppsäng 2:27

HLL 561 - Arvika Dragspelet 2

WWD 573 - Arvika Gate 2:1

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-05-07
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Erika Norqvist
  • Kanslichef
  • Tfn 0570-816 22