Lyssna på sidan Lyssna

Kungörelse fordonsflyttning

Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.

Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.

Ni ska kunna styrka att Ni är registrerad ägare.

Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125, 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.

Har fordonet inte avhämtats senast den 5 oktober 2019 av registrerad ägare 2019-07-05 övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.

Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats

AZK815 - Kanotvägen

BFX917 - Hästovsgatan

DHO630 - Racken väg 18

DXD097 - Viksgatan

HBL810 - Olssons brygga parkering

HOZ047 - Korsets kapell

HSG968 - Korpralsvägen

HWT025 - Källgatan 30

LNF104 - Ljungåsgatan

NRX029

RDU139 - Parkering Ritz

RDZ514 - Björnsväg

RNB048 - Fabriksgatan

SHD693 - Vattenverket Segerfors

SNW465 - Uttermansvägen 6

SXF258 - Ingesundsvägen/Nylandsbacken

TYS407

UGG898

XDF676 - Bergsjön väg 61

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-07-05
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Erika Norqvist
  • Kanslichef
  • Tfn 0570-816 22