Lyssna på sidan Lyssna

Kungörelse fordonsflyttning

Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.

Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 00.

Ni ska kunna styrka att Ni är registrerad ägare.

Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125, 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.

Har fordonet inte avhämtats senast den 30 september 2019 av registrerad ägare 2019-06-27 övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.

Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
TDJ 285 - Arvika Prästäng 1:3

XJE 714 - Arvika Prästäng 1:3

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-06-27
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Erika Norqvist
  • Kanslichef
  • Tfn 0570-816 22