Justerat protokoll från Utskottet vård och omsorgs sammanträde den 16 juni 2022

Utskottet vård och omsorgs protokoll från sammanträdet den 16 juni är justerat och anslås under perioden 21 juni - 13 juli 2022.

Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-06-21
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Erika Norqvist
  • Adm chef
  • Tfn 0570-816 22