Lyssna på sidan Lyssna

Justerat protokoll från Överförmyndarnämndens
sammanträde den 25 april 2018

Överförmyndarnämndens protokoll från sammanträdet den 25 april är justerat och anslås under perioden 8-30 maj 2018.

Protokollet innehåller sekretesshandlingar och finns inte på webbplatsen, utan förvaras på Kommunledningsstabens kansli.

Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-05-08
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Erika Norqvist
  • Kanslichef
  • Tfn 0570-816 22