Beslut, insyn och rättssäkerhet

Beslutsklubba

Tack vare offentlighetsprincipen har du rätt att få insyn i kommunen och ta del av alla handlingar och uppgifter. De flesta dokument som finns hos kommunen är allmänna handlingar och går därför att begära ut. Undantag är sådant som är sekretessbelagt eller är arbetsmaterial.

Om du inte är nöjd med ett beslut som tagits av kommunen kan du överklaga det.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-06-07
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Erika Norqvist
  • Adm chef
  • Tfn 0570-816 22