Våra gemensamma kärnvärden

Vad kan medarbetaren förvänta sig av arbetsgivaren och vad förväntar sig kommunen av sina medarbetare?

Personalidé

Kommunens vision och de strategiska målen i våra verksamhetsplaner beskriver vad vi ska göra och sträva mot, för att skapa ett Arvika som glöder.

För att lyckas med det krävs engagerade medarbetare. Vår personalidé beskriver det förhållningssätt och det engagemang som medarbetaren kan förvänta sig av Arvika kommun som arbetsgivare, men också vad kommunen förväntar sig av sina medarbetare.

Personalidén bygger på våra fem kärnvärden:

  • Medborgarfokus
  • Stolthet och engagemang
  • Resultatinriktning
  • Öppenhet
  • Förnyelse och utveckling

Medarbetarskap

Som medarbetare i Arvika kommun får du ett viktigt och meningsfullt arbete. Du får möjlighet till delaktighet, medskapande och utveckling genom ett ständigt lärande i vardagen med möjlighet till både yrkes- och chefskarriär. Genom årliga utvecklingssamtal med din närmaste chef har du möjlighet att föra dialog om din arbetssituation, dina utvecklingsbehov, ambitioner och möjligheter. Vid samtalet kommer ni tillsammans överens om din individuella utvecklingsplan.

Chefs- och ledarskap

Chefer inom Arvika kommun anställs tillsvidare inom förvaltningen med ett tidsbegränsat chefsförordnande. Chefsförordnandet är i normalfallet på tre år och kan förlängas efter att utvärdering gjorts. För de chefer som inte fortsätter chefskapet finns möjligheter till alternativa utvecklingsmöjligheter inom kommunen.

Introduktion

Vi vill att du som ny medarbetare ska känna dig välkommen, trygg och säker i din nya arbetsmiljö. Genom att ge våra medarbetare en grundlig introduktion ger vi en bra start i arbetet.

Två gånger om året hälsar kommunledningen nya medarbetare välkomna i en övergripande introduktion. Syftet är att alla ska få en helhetsbild av kommunen och förståelse för att vi arbetar tillsammans för att våra medborgare ska vara nöjda med vår verksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?