Vatten och avlopp

Strand

Vattnet går runt i sitt eviga kretslopp, utan att någonsin bilda nya droppar. Det vatten vi njuter av idag är alltså samma vatten som stenåldersmänniskorna en gång drack och som ska ge liv i många, många generationer till. Vatten är vårt viktigaste livsmedel!

Det som spolas ner i avloppet kommer till slut till våra vattendrag. I avloppsvattnet finns en mängd olika ämnen som kan skada både människors hälsa och miljön och ge övergödning i sjöar och vattendrag.

Kommunens större vattentäkter har fastställda skyddsområden. Bor du inom skyddsområde för vattentäkt finns särskilda föreskrifter och restriktioner som du bör känna till.

I Arvika kommun är det Teknik i Väst AB som svarar på frågor som rör kommunalt vatten och avlopp. Mer information finns på bolagets webbplats.

Miljöstaben kan ge råd och bevilja tillstånd när det gäller andra typer av frågor som rör vatten, avlopp och miljö.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-03-15
Kontakta oss
 • Teknik i Väst AB
 • 12. Administration
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Kundservice
 • Tfn 0570-822 00

 • Felanmälan dygnet runt
 • Tfn 0570-76 40 40

 • Webbplats
 • www.teknikivast.se Länk till annan webbplats.

 • 15. Miljöstaben
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Expedition
 • Tfn 0570-817 46