Planprogram för Västra och Östra Högvalta, del av Mellbyn och Rud

Planprogrammet har antagits av Kommunstyrelsen den 13 februari 2023.

Planprogrammet visar på var bostadsbebyggelse och verksamheter kan tillkomma inom planområdet samtidigt som det ska säkerställa att värdefulla miljöer och kvalitéer bevaras. Planprogrammet är inte ett juridiskt bindande dokument utan ska fungera som ett underlag och stöd för eventuellt kommande detaljplanering och bygglovsgivning.

Hjälpte informationen på sidan dig?