Hur tas översiktsplanen fram?

Så här går det till att ta fram en översiktsplan.

För att översiktsplanen ska hållas aktuell ska den ses över senast 24 månader efter varje politiskt val.

Representanter för alla politiska partier i Kommunfullmäktige deltar i arbetet. Detta gör de tillsammans med tjänstepersoner som representerar alla kommunens verksamheter.

Översiktsplanen tas fram i dialog med medborgare, näringsliv och andra intressenter.

Det är Kommunstyrelsen som ytterst ansvarar för arbetet med den nya översiktsplanen. När översiktsplanen ska antas politiskt ska den först beredas i Kommunledningsutskottet och därefter i Kommunstyrelsen - sedan tas beslut i Kommunfullmäktige.

Hjälpte informationen på sidan dig?