Tidplan

Att ta fram en ny översiktsplan är ett arbete som tar lång tid.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan tar flera år. Det innebär en mängd utredningar, analyser, diskussioner och formuleringar av mål, riktlinjer och bärande idéer.

Dessa arbetas igenom under processen, bland annat genom politiska diskussioner och medborgardialog.

Flera av momenten är formella och måste genomföras enligt plan- och bygglagen:

1. Framtidsbild (2022)

2. Utvecklingsstrategi (2022)

3. Första utkast på översiktsplan (2022)

4. Samråd (2022)

5. Revideringar baserat på de synpunkter som kommer in under samrådet (2022)

6. Granskning (2023)

7. Revideringar baserat på de synpunkter som kommer in under granskningen (2023)

8. Antagen översiktsplan (2023-2024)

9. Börja arbete för att genomföra det som beslutats i ÖP (2024-)

Hjälpte informationen på sidan dig?