Förslag till ny översiktsplan

Barnhänder håller i planta

Här kan du följa arbetet med en ny översiktsplan för Arvika kommun.

Förslag till ny översiktsplan

Arvika kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan för HELA Arvika kommun och befinner sig just nu i fasen efter samrådet. Samrådet ägde rum mellan den 7 september och den 7 november 2022.

Vad händer nu?

Just nu sammanställs samtliga inkomna synpunkter och bemöts i en samrådsredogörelse. Översiktsplanen bearbetas och ställs sedan ut ytterligare en gång, under en så kallad granskning. Detta är planerat att genomföras under sommaren 2023.

Det går fortfarande att ta del av samrådsförslaget

Det går inte längre att lämna synpunkter eftersom samrådet är slut, men samrådsförslaget kommer att finnas tillgängligt en tid efter samrådsperioden. Översiktsplanen presenteras i digitalt format i en StoryMap.

Filmer

Som komplement till översiktsplanen har ett flertal filmer skapats. I filmerna tas olika exempel och förklaringar upp kring hur vi jobbar med HELA Arvika översiktsplan. Se gärna hela spellistan med alla filmer om översiktsplanen.

Syftet med en översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen. ÖP som dokument är inte juridiskt bindande, men den lägger grunden för allt efterföljande arbete inom samhällsbyggandet. Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och bygga på sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar såsom övergripande mål, förändringar och trender i omvärlden, fysisk struktur och allmänna intressen. Den ska även visa på vilken riktning som kommunen vill gå mot i framtiden, i Arvikas fall med blicken mot år 2045.

Bedömning av betydande miljöpåverkan

Översiktsplanen bedöms kunna medföra en betydande miljöpåverkan såsom avses i 6 kap. 3 § miljöbalken. En hållbarhetsbedömning har därför tagits fram.

Hjälpte informationen på sidan dig?