Sommarängar

Vissa gräsmattor i Arvika kommun klipps inte längre regelbundet utan har lagts om till sommarängar. Det betyder att gräsytorna istället slås en gång per år, under sensommaren. Det är fritt fram för dem som vill ha hö till kaninen eller för täckodling att ta för sig av det slagna gräs. Det överblivna gräset plockas sen ihop för att komposteras. Detta görs för att gynna blommorna, eftersom ängsblommor trivs bäst i näringsfattig jord.

Omvandlingen från kortklippt gräsmatta till sommarängar sker för att gynna den biologiska mångfalden och minska utsläppen från gräsklipparna som drivs av bland annat fossila bränslen.

Även insektshotell har placerats ut. Pollinatörerna, som bin och andra insekter, minskar nämligen, men är viktiga eftersom de bidrar till att det blir frukt och bär.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-05-31
Kontakta oss
  • Arvika Fastighets AB
  • 11. Park och tomtmark
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Anna Rundin
  • Parkchef
  • Tfn 0570-816 78