Lyssna på sidan Lyssna

Vattennivåer

Normalvattennivån för Glafsfjorden är +45,79 meter över havet. Från den 1 januari 2006 mäts efter mätsystem RH 2000, vars värde ligger +0,52 meter över värdena i det tidigare mätsystemet. Den högsta vattennivån uppmätt i Glafsfjorden (hösten 2000) är +48,88 meter över havet, omräknat till RH 2000.

Avlästa vattennivåer i Kyrkviken, Arvika

Nedan har du tillgång till kommunens databas från år 2000 och framåt, för avlästa vattennivåer i Kyrkviken. Klicka på det år som du är intresserad av. Från maj 2007 har vattennivåerna registrerats med tätare intervall - du kan då även klicka på månad eller datum för att se månads- och dygnsmedelvärden.

Observera att det är större osäkerhet i nivåmätningen vid låga vattennivåer.

Senast avlästa vattennivå är 45.00 meter över havet (RH 2000)
Nivån avlästes 18 dec 2018 kl 17.53.

Medelvattenstånd per dygn under februari 2017

2017-02-0145.28455
2017-02-0245.29545
2017-02-0345.30189
2017-02-0445.27844
2017-02-0545.24768
2017-02-0645.2221
2017-02-0745.21727
2017-02-0845.21783
2017-02-0945.2388
2017-02-1045.25951
2017-02-1145.23862
2017-02-1245.2067
2017-02-1345.18482
2017-02-1445.19236
2017-02-1545.1992
2017-02-1645.20902
2017-02-1745.21597
2017-02-1845.21416
2017-02-1945.19213
2017-02-2045.16951
2017-02-2145.14217
2017-02-2245.13396
2017-02-2345.1206
2017-02-2445.11641
2017-02-2545.10366
2017-02-2645.08968
2017-02-2745.09536
2017-02-2845.28012

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-10-22