Lyssna på sidan Lyssna

Vattennivåer

Normalvattennivån för Glafsfjorden är +45,79 meter över havet. Från den 1 januari 2006 mäts efter mätsystem RH 2000, vars värde ligger +0,52 meter över värdena i det tidigare mätsystemet. Den högsta vattennivån uppmätt i Glafsfjorden (hösten 2000) är +48,88 meter över havet, omräknat till RH 2000.

Avlästa vattennivåer i Kyrkviken, Arvika

Nedan har du tillgång till kommunens databas från år 2000 och framåt, för avlästa vattennivåer i Kyrkviken. Klicka på det år som du är intresserad av. Från maj 2007 har vattennivåerna registrerats med tätare intervall - du kan då även klicka på månad eller datum för att se månads- och dygnsmedelvärden.

Observera att det är större osäkerhet i nivåmätningen vid låga vattennivåer.

Senast avlästa vattennivå är 45.00 meter över havet (RH 2000)
Nivån avlästes 18 dec 2018 kl 17.53.

Medelvattenstånd per dygn under januari 2016

2016-01-0145.60233
2016-01-0245.60778
2016-01-0345.60782
2016-01-0445.58571
2016-01-0545.5963
2016-01-0645.62611
2016-01-0745.65078
2016-01-0845.64143
2016-01-0945.63336
2016-01-1045.64634
2016-01-1145.62406
2016-01-1245.61
2016-01-1345.60767
2016-01-1445.61031
2016-01-1545.61742
2016-01-1645.61647
2016-01-1745.60341
2016-01-1845.61069
2016-01-1945.5949
2016-01-2045.56416
2016-01-2145.56034
2016-01-2245.56311
2016-01-2345.5456
2016-01-2445.52866
2016-01-2545.51091
2016-01-2645.50127
2016-01-2745.50493
2016-01-2845.56013
2016-01-2945.58104
2016-01-3045.61034
2016-01-3145.58264

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-10-22