Lyssna på sidan Lyssna

Vattennivåer

Normalvattennivån för Glafsfjorden är +45,79 meter över havet. Från den 1 januari 2006 mäts efter mätsystem RH 2000, vars värde ligger +0,52 meter över värdena i det tidigare mätsystemet. Den högsta vattennivån uppmätt i Glafsfjorden (hösten 2000) är +48,88 meter över havet, omräknat till RH 2000.

Avlästa vattennivåer i Kyrkviken, Arvika

Nedan har du tillgång till kommunens databas från år 2000 och framåt, för avlästa vattennivåer i Kyrkviken. Klicka på det år som du är intresserad av. Från maj 2007 har vattennivåerna registrerats med tätare intervall - du kan då även klicka på månad eller datum för att se månads- och dygnsmedelvärden.

Observera att det är större osäkerhet i nivåmätningen vid låga vattennivåer.

Senast avlästa vattennivå är 45.60 meter över havet (RH 2000)
Nivån avlästes 17 feb 2019 kl 17.52.

Medelvattenstånd per dygn under juli 2008

2008-07-0145.367413
2008-07-0245.362076
2008-07-0345.353245
2008-07-0445.340694
2008-07-0545.341633
2008-07-0645.340664
2008-07-0745.361473
2008-07-0845.349613
2008-07-1045.335533
2008-07-1145.335461
2008-07-1245.331131
2008-07-1345.331142
2008-07-1445.320267
2008-07-1545.322533
2008-07-1645.339546
2008-07-1745.327778
2008-07-1845.331425
2008-07-1945.32238
2008-07-2045.325706
2008-07-2145.325596
2008-07-2245.324688
2008-07-2345.337276
2008-07-2445.339993
2008-07-2545.329311
2008-07-2645.323002
2008-07-2745.312775
2008-07-2845.307327
2008-07-2945.310261
2008-07-3045.298149
2008-07-3145.289371

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-10-22