Lyssna på sidan Lyssna

Vattennivåer

Normalvattennivån för Glafsfjorden är +45,79 meter över havet. Från den 1 januari 2006 mäts efter mätsystem RH 2000, vars värde ligger +0,52 meter över värdena i det tidigare mätsystemet. Den högsta vattennivån uppmätt i Glafsfjorden (hösten 2000) är +48,88 meter över havet, omräknat till RH 2000.

Avlästa vattennivåer i Kyrkviken, Arvika

Nedan har du tillgång till kommunens databas från år 2000 och framåt, för avlästa vattennivåer i Kyrkviken. Klicka på det år som du är intresserad av. Från maj 2007 har vattennivåerna registrerats med tätare intervall - du kan då även klicka på månad eller datum för att se månads- och dygnsmedelvärden.

Observera att det är större osäkerhet i nivåmätningen vid låga vattennivåer.

Senast avlästa vattennivå är 45,60 meter över havet (RH 2000)
Nivån avlästes 17 feb 2019 kl 17.52.

Avläsning per timme 18 jun 2018

kl 00:0045.50737
kl 01:0045.50627
kl 02:0045.50609
kl 03:0045.50334
kl 04:0045.5049
kl 05:0045.50188
kl 06:0045.50078
kl 07:0045.50206
kl 08:0045.50225
kl 09:0045.50637
kl 10:0045.50655
kl 11:0045.51341
kl 12:0045.5092
kl 13:0045.50472
kl 14:0045.51112
kl 15:0045.50325
kl 16:0045.50316
kl 17:0045.50215

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-10-22