Lyssna på sidan Lyssna

Vattennivåer

Normalvattennivån för Glafsfjorden är +45,79 meter över havet. Från den 1 januari 2006 mäts efter mätsystem RH 2000, vars värde ligger +0,52 meter över värdena i det tidigare mätsystemet. Den högsta vattennivån uppmätt i Glafsfjorden (hösten 2000) är +48,88 meter över havet, omräknat till RH 2000.

Avlästa vattennivåer i Kyrkviken, Arvika

Nedan har du tillgång till kommunens databas från år 2000 och framåt, för avlästa vattennivåer i Kyrkviken. Klicka på det år som du är intresserad av. Från maj 2007 har vattennivåerna registrerats med tätare intervall - du kan då även klicka på månad eller datum för att se månads- och dygnsmedelvärden.

Senast avlästa vattennivå är 45.34 meter över havet (RH 2000)
Nivån avlästes 14 jul 2018 kl 17.52.

Avläsning per timme 15 apr 2015

kl 00:0045.950699
kl 01:0045.9482
kl 02:0045.9519
kl 03:0045.950802
kl 04:0045.946098
kl 05:0045.9491
kl 06:0045.946201
kl 07:0045.9547
kl 08:0045.951801
kl 09:0045.955799
kl 10:0045.954201
kl 11:0045.958302
kl 12:0045.955502
kl 13:0045.9632
kl 14:0045.963799
kl 15:0045.963799
kl 16:0045.962898
kl 17:0045.964901
kl 18:0045.963001
kl 19:0045.966202
kl 20:0045.9627
kl 21:0045.9655
kl 22:0045.963699
kl 23:0045.964901

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-12-11