Lyssna på sidan Lyssna

Vattennivåer

Normalvattennivån för Glafsfjorden är +45,79 meter över havet. Från den 1 januari 2006 mäts efter mätsystem RH 2000, vars värde ligger +0,52 meter över värdena i det tidigare mätsystemet. Den högsta vattennivån uppmätt i Glafsfjorden (hösten 2000) är +48,88 meter över havet, omräknat till RH 2000.

Avlästa vattennivåer i Kyrkviken, Arvika

Nedan har du tillgång till kommunens databas från år 2000 och framåt, för avlästa vattennivåer i Kyrkviken. Klicka på det år som du är intresserad av. Från maj 2007 har vattennivåerna registrerats med tätare intervall - du kan då även klicka på månad eller datum för att se månads- och dygnsmedelvärden.

Observera att det är större osäkerhet i nivåmätningen vid låga vattennivåer.

Senast avlästa vattennivå är 45.00 meter över havet (RH 2000)
Nivån avlästes 19 nov 2018 kl 17.53.

Avläsning per timme 20 maj 2013

kl 00:0045.898499
kl 01:0045.901501
kl 02:0045.905998
kl 03:0045.9048
kl 04:0045.9123
kl 05:0045.904701
kl 06:0045.9123
kl 07:0045.905998
kl 08:0045.909401
kl 09:0045.9058
kl 10:0045.9086
kl 11:0045.906399
kl 12:0045.907101
kl 13:0045.905899
kl 14:0045.908401
kl 15:0045.9105
kl 16:0045.913601
kl 17:0045.919399
kl 18:0045.918301
kl 19:0045.916599
kl 20:0045.915501
kl 21:0045.9174
kl 22:0045.917301
kl 23:0045.920799

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-10-22