Lyssna på sidan Lyssna

Vattennivåer

Normalvattennivån för Glafsfjorden är +45,79 meter över havet. Från den 1 januari 2006 mäts efter mätsystem RH 2000, vars värde ligger +0,52 meter över värdena i det tidigare mätsystemet. Den högsta vattennivån uppmätt i Glafsfjorden (hösten 2000) är +48,88 meter över havet, omräknat till RH 2000.

Avlästa vattennivåer i Kyrkviken, Arvika

Nedan har du tillgång till kommunens databas från år 2000 och framåt, för avlästa vattennivåer i Kyrkviken. Klicka på det år som du är intresserad av. Från maj 2007 har vattennivåerna registrerats med tätare intervall - du kan då även klicka på månad eller datum för att se månads- och dygnsmedelvärden.


Senast avlästa vattennivå är 45.09 meter över havet (RH 2000)
Nivån avlästes 18 aug 2018 kl 17.53.

Avläsning per timme 19 maj 2013

kl 00:0045.8974
kl 01:0045.898701
kl 02:0045.897999
kl 03:0045.898701
kl 04:0045.898602
kl 05:0045.898399
kl 06:0045.896702
kl 07:0045.900799
kl 08:0045.8993
kl 09:0045.8993
kl 10:0045.896801
kl 11:0045.896599
kl 12:0045.894901
kl 13:0045.895199
kl 14:0045.895802
kl 15:0045.895599
kl 16:0045.893501
kl 17:0045.895199
kl 18:0045.893002
kl 19:0045.893799
kl 20:0045.8946
kl 21:0045.895
kl 22:0045.8936
kl 23:0045.8969

Observera att det är större osäkerhet i nivåmätningen vid låga vattennivåer.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-07-27