Lyssna på sidan Lyssna

Vattennivåer

Normalvattennivån för Glafsfjorden är +45,79 meter över havet. Från den 1 januari 2006 mäts efter mätsystem RH 2000, vars värde ligger +0,52 meter över värdena i det tidigare mätsystemet. Den högsta vattennivån uppmätt i Glafsfjorden (hösten 2000) är +48,88 meter över havet, omräknat till RH 2000.

Avlästa vattennivåer i Kyrkviken, Arvika

Nedan har du tillgång till kommunens databas från år 2000 och framåt, för avlästa vattennivåer i Kyrkviken. Klicka på det år som du är intresserad av. Från maj 2007 har vattennivåerna registrerats med tätare intervall - du kan då även klicka på månad eller datum för att se månads- och dygnsmedelvärden.

Observera att det är större osäkerhet i nivåmätningen vid låga vattennivåer.

Senast avlästa vattennivå är 45.00 meter över havet (RH 2000)
Nivån avlästes 19 nov 2018 kl 17.53.

Avläsning per timme 20 apr 2012

kl 00:0045.773701
kl 01:0045.768299
kl 02:0045.765499
kl 03:0045.764099
kl 04:0045.759998
kl 05:0045.7626
kl 06:0045.756401
kl 07:0045.7607
kl 08:0045.761799
kl 09:0045.761002
kl 10:0045.765099
kl 11:0045.7668
kl 12:0045.7715
kl 13:0045.771099
kl 14:0045.768799
kl 15:0045.772598
kl 16:0045.7743
kl 17:0045.7785
kl 18:0045.778099
kl 19:0045.777599
kl 20:0045.782902
kl 21:0045.780701
kl 22:0045.7878
kl 23:0045.7878

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-10-22