Lyssna på sidan Lyssna

Vattennivåer

Normalvattennivån för Glafsfjorden är +45,79 meter över havet. Från den 1 januari 2006 mäts efter mätsystem RH 2000, vars värde ligger +0,52 meter över värdena i det tidigare mätsystemet. Den högsta vattennivån uppmätt i Glafsfjorden (hösten 2000) är +48,88 meter över havet, omräknat till RH 2000.

Avlästa vattennivåer i Kyrkviken, Arvika

Nedan har du tillgång till kommunens databas från år 2000 och framåt, för avlästa vattennivåer i Kyrkviken. Klicka på det år som du är intresserad av. Från maj 2007 har vattennivåerna registrerats med tätare intervall - du kan då även klicka på månad eller datum för att se månads- och dygnsmedelvärden.


Senast avlästa vattennivå är 44.00 meter över havet (RH 2000)
Nivån avlästes 17 okt 2018 kl 17.52.

Avläsning per timme 18 apr 2012

kl 00:0045.773399
kl 01:0045.771599
kl 02:0045.773602
kl 03:0045.767899
kl 04:0045.769501
kl 05:0045.7672
kl 06:0045.765598
kl 07:0045.764198
kl 08:0045.766701
kl 09:0045.770401
kl 10:0045.770199
kl 11:0045.772598
kl 12:0045.7742
kl 13:0045.770802
kl 14:0045.7696
kl 15:0045.772099
kl 16:0045.768101
kl 17:0045.769901
kl 18:0045.773701
kl 19:0045.7752
kl 20:0045.7771
kl 21:0045.7742
kl 22:0045.770802
kl 23:0045.770302

Observera att det är större osäkerhet i nivåmätningen vid låga vattennivåer.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-07-27